Om snarkning

När övre luftvägarna delvis är förträngda uppträder vid inandning under sömn ett störande ljud, snarkning. Mellan 20 och 30 % av befolkningen snarkar. Hos män efter 50­årsåldern är siffran betydligt högre. Ljudnivån kan som mest motsvara start av tung motorcykel, alltså runt 80 decibel. Snarkningar kan förekomma tillsammans med andningsuppehåll (apné), vilket kan ge sänkt syrgasmättnad och höjd koldioxidhalt i blodet. Individer med svår snarkning i kombination med andningsuppehåll bör kontakta läkare. Lättare former kan behandlas med Nozovent.  

Snarkning och övervikt

Snarkning förekommer oftare hos individer med övervikt och fetma. Vid dessa tillstånd ökar kroppsfettet inte bara kring midjan och stussen, utan också i svalget. Luftpassagen snävas och snarkningsljudet uppstår när inandningsluften ska tvinga sig genom en förminskad kanal. Viktminskning ger därför på sikt minskad snarkning. 

Näsandning och motion

Näsandning värmer, renar och fuktar luften du andas in och OBS! förser luften med kväveoxid från bihålorna. Vad händer då om man andas genom munnen, speciellt när det är kallt? Svaret är att då får man smutsigare, torrare och kallare luft ner i lungorna. Och vad värre är – vid munandning går kroppen miste om gasmolekyler med kväveoxid. De bildas i näsans bihålor och följer med luften ner i lungorna där de har positiva affekter. Blodkärlen i lungorna vidgas och syresättningen förbättras.

Det har betydelse för prestanda och välbefinnande när du tränar, idrottar eller motionerar. 

Nästäppa på grund av snedställd nässkiljevägg

Detta är en avvikelse som är välbekant för varje öron­näs­halsläkare. Tillståndet gör det svårt att andas genom näsan, vilket oftas leder till att man andas igenom munnen. Vid förkylning och allergi kan det bli helt tätt i ena eller båda näsborrarna. Det är också vanligt att man snarkar.
Orsakerna till snedställning av broskväggen är huvudsakligen tre; medfödd form, förlossningsskada och yttre våld senare i livet.

Korrigering av septumdeviation kräver kirurgi. Operationsområdet är trångt och djupt. Ingreppen sker alltid genom näsborrarna. Resultaten är goda; patienterna blir i de allra flesta fall av med sina besvär 

Fler produkter från Trimb Healthcare